18 September 2012

Caj Pemeriksaan Kesihatan

Bil
Kategori Pemohon
Dokumen Diperlukan
Caj Dikenakan (RM)
1
Orang awam yang mendapat lantikan ke Jawatan Kerajaan (Lantikan Pertama)
 1. Surat Tawaran
 2. Borang Am 402-Pin.4/87
Percuma
2
Orang awam yang mendapat lantikan ke Jawatan Kerajaan (Badan Berkanun)
 1. Surat Tawaran
 2. Surat pengesahan majikan tiada panel doktor
 3. Tiada surat pengesahan Majikan
1& 2. Percuma
3. RM20.00++
3
Calon yang berjaya dalam Temuduga dan dikehendaki menjalani Pemeriksaan Kesihatan sebelum memegang jawatan dalam :
1. Polis Di Raja Malaysia (PDRM)
2. Angkatan Tentera Malaysia (ATM)
1. Surat Tawaran & Borang POLIS-73-Pin.1/2001
2. Surat Tawaran & Borang Pemeriksaan Kesihatan
1. Percuma (pakej asas)
2. Percuma
4
Jemaah Haji (LUTH/Persendirian)
Surat daripada LUTH
Percuma
Lain-lain ujian ECG
Kumpulan Darah
Hemoglobin
UPT
Dikenakan Caj kadar kelas 1
5
Murid-murid sekolah yang akan menyertai pasukan beruniform sekolah seperti Kadet, St.John dan lain-lain.
Surat pengesahan daripada Pengetua
Percuma
6
Pemeriksaan Kesihatan Kakitangan Kerajaan Yang berumur melebihi 40 tahun.
Surat permohonan pemeriksaan dari Ketua Jabatan
Percuma
7
Pemeriksaan Kesihatan Kakitangan Kerajaan yang berkerja ditempat yang berisiko tinggi
Surat arahan daripada Ketua Jabatan yang Berkenaan.
Percuma
8
Pegawai Kerajaan yang berkursus diluar / dalam negara ajuran Kerajaan (Pegawai sahaja)
Surat arahan daripada Ketua Jabatan
Percuma
9
Pegawai dan keluarga yang diarahakan berkhidmat di Luar Negara
Surat Arahan Bertugas
Percuma
10
Atlit-Atlit Kebangsaan yang mewakili negara. Surat pengesahan daripada Majlis Sukan Negara
Percuma
11
Program Khidmat Negara Surat tawaran
Percuma
12
Anggota Yang Telah Tamat Menjalani Latihan Separa Perubatan dan Dilantik Secara Tetap Surat Tawaran Lantikan
Percuma
13
Anak-anak Anggota Kerajaan yang Membawa Surat pengesahan diri dan pengakuan pegawai (GL) ditawarkan memasuki:
1. Sekolah Menengah Berasrama Penuh
2. IPTA/IPTS
1. Surat Tawaran & Borang Pemeriksaan
2. Surat Tawaran & Borang Pemeriksaan
1. RM1.00
2. RM20.00++
14
Kemasukan ke Sekolah Menengah :
Berasrama Penuh (SBP), Sains, Maktab Rendah Sains Mara (MRSM) dan Maktab Tentera DiRaja (MTD)
 1. Surat tawaran
 2. Borang Pemeriksaan
RM 1.00
15
Kemasukan ke sekolah Berasrama Penuh bukan di bawah kelolaan Kementerian Pendidikan
 1. Surat Tawaran
 2. Borang Pemeriksaan
RM1.00
16
Tawaran memasuki Kolej Matrikulasi Kementerian Pendidikan / IPTA / Politeknik / Lain-lain Kolej yang setaraf / Universiti
 1. Surat Tawaran
 2. Borang Pemeriksaan
RM20.00++
17
Memasuki Pengajian Tinggi (IPTS)/ Maktab Perguruan
 1. Surat Tawaran
 2. Borang Pemeriksaan
RM20.00++
18
Orang Awam yang Dilantik sebagai Guru Sandaran Tidak terlatih Surat Tawaran
Percuma
19
Guru Sandaran Tidak Terlatih
 1. Yang di terima masuk ke Maktab Perguruan.
 2. Guru yang telah tamat latihan dan ditawar / dilantik ke jawatan tetap
Surat Tawaran
1. RM20.00++
2. Percuma
20
Anggota Kerajaan yang memohon untuk belajar di IPTA / IPTS secara sepenuh masa / PJJ Surat tawaran dari IPTA / IPTS
RM20.00++
21
Anggota-anggota yang ditawar menjalani latihan separa perubatan untuk berkhidmat dengan KKM. Surat Tawaran Latihan
RM20.00++
22
Akademi Laut Malaysia (ALAM) Surat Tawaran
RM20.00++
23
Institut Kemahiran MARA (IKM) Surat Tawaran
RM20.00++
24
Permohonan atau memperbaharui lesen senjatan api / lesen PSV (perniagaan), Pengendali makanan, Pembelian insuran dan Sebagainya. Surat permohonan
RM100.00++
25
Jemaah Umrah (LUTH / Persendirian) Surat daripada LUTH
RM100.00++
26
Pemegang Kad Pengenalan Merah (Penduduk Tetap) Surat pemeriksaan
RM100.00++
27
 1. Permohonan untuk dilantik semula kejawatan kerajaan secara kontrak
 2. Ditawarkan ke jawatan kontrak (bukan Warganegara)
 3. Dilantik Secara Kontrak ke Badan Berkanun Yang di asing saraan
 4. Syarikat Swasta
 1. Surat permohonan & Borang Am 402-Pin 4/87.
 2. Surat tawaran & Borang AM 402-Pin 4/87
 3. Surat Tawaran
 4. Surat Permohonan
 1. RM100.00++
 2. Percuma
 3. RM100.00++
 4. RM100.00++
28
Guru Fardu Ain / KAFA (Lantikan Jabatan Agama Islam) Surat Tawaran dan surat pemeriksaan doktor
RM100.00++
29
Ahli keluarga yang mengikut pegawai berkursus dalam / luar negara yang dikehendaki menjalani pemeriksaan Kesihatan. Surat tawaran
RM100.00++
30
Pengesahan Jantina kepada Khunsa-Khunsa borang Pemeriksaan
RM100.00++
31
Pekerja Asing yang sah Surat pemeriksaan
RM200.00++
32
Pemeriksaan bagi bakal pengantin Surat permohonan daripada Jabatan Agama Islam Negeri
RM30.00 Ujian saringan HIV sahaja
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...