Pages - Menu

Senarai Klinik


Klinik- klinik:

BIL NAMA KLINIK ALAMAT NO TELEFON
1. Kk Kuala Pilah 72000, Kuala Pilah, N. Sembilan 06-4842844/4842845
2. Kk Johol 73100, Johol, Kuala Pilah, N.Sembilan 06- 4367239
3. Kk Padang Lebar 72200 Batu Kikir, Juasseh, N. Sembilan 06- 4982667
4. Kk Juasseh 72500, Batu Kikir, Juasseh, N.Sembilan 06- 4981581
5. Kk Terachi 71500, Tanjung Ipoh, N.Sembilan 06- 4887202
6. Kk Gunung Pasir 71550, Seri Menanti, N. Sembilan 06- 4979245
7. Kk Seri Menanti 71550, Seri Menanti, N. Sembilan 06- 4979581
8. Kk Senaling 72000, Kuala Pilah, N. Sembilan 06- 4814479


Klinik Desa

BIL KLINIK KESIHATAN KLINIK DESA ALAMAT NO TELEFON
1. KK Kuala Pilah 1.KD Beting Klinik Desa Beting 72000 Kuala Pilah ,NSDK 06-4817945
2.KD Ampang
Tinggi
Klinik Desa Ampang Tinggi 72000 Kuala Pilah ,NSDK 06-4817842
3.KD Melang
Tengah
Klinik Desa Melang Tengah 72000 Kuala Pilah ,NSDK 06-4814461
4.KD Kepis Klinik Desa Kepis,73100 Johol,NSDK 06-4512577
5.KD Sungai
Dua
Klinik Desa Sungai Dua 72000 Kuala Pilah ,NSDK 06-4810201
2. KK Senaling Tiada KD di bawah jagaan
3. KK Johol 1.KD Inas Klinik Desa Inas,73100 Johol NSDK 06-4369062
2.KD Betong Klinik Desa Betong,73100 Johol NSDK 06-4369469
3.KD Air Mawang Klinik Desa Air Mawang,73100 Johol NSDK 06-4369008
4.KD Dangi Klinik Desa Dangi,73100 Johol 06-4369007
4. KK Padang Lebar
1.KD Tengkek Klinik Desa Tengkek,72200 Batu Kikir NSDK 06-4948067
5. KK Juasseh 1.KD Pelangai Klinik Desa Pelangai,72500 Juasseh Kuala Pilah NSDK 06-4817848
2.KD Jelai Klinik Desa Kelai,72100 Bahau NSDK 06-4549382
3.KD Felda
Kepis
Klinik Desa Felda Kepis,72100 Kuala Pilah NSDK 06-4512585
4.KD Rembang
Panas
Klinik Desa Rembang Panas,72500 Juasseh NSDK 06-4984217
5.KD Ulu Juasseh Klinik Desa Ulu Juasseh,72500 Juasseh NSDK 06-4817849
6. KK Terachi 1.KD Tanjung
Ipoh
Klinik Desa Tanjung Ipoh,71500 Tanjung Ipoh NSDK 06-4888815
2.KD Talang Klinik Desa Talang,71500 Tanjung Ipoh NSDK 06-4888818
7. KK Gunung Pasir 1.KD Ulu Pilah Klinik Desa Ulu Pilah,71550 Seri Menanti Kuala Pilah 06-4979896
2.KD Gachong Klinik desa Gachong,71550 Seri Menanti Kuala Pilah 06-4817841
8. KK Sri Menanti 1.KD Kg
Tengah
Klinik Desa Kg Tengah,71550 Seri Menanti, Kuala Pilah 06-4888823